Prin utilizarea cookie-urilor, vei beneficia de o mai buna experienţă de vizitare a site-ului nostru. Esti de acord?

Regulament tombola

REGULAMENT TOMBOLA “BUCATE CU DRAGOSTE”

1.Organizator

1.1. Societatea GASTROEXPERT SRL – Restaurant Mica Elvetie, cu sediul in str. Franceza, nr. 60, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Cometrului sub nr. J40 /1442/2003, Cod Unic de Inregistrare RO 15178287, avand contul IBANRO05BPOS85206660749RON01, deschis la BancPost, operator de date cu caracter personal nr. 12727, reprezentata de Jakob Hausmann, in calitate de Administrator (proprietar al Restauranutlui Mica Elvetie).

1.2. Tombola se desfasoara in conformitate cu prezentul Regulament. Decizia de derulare a Tombolei, conform regulilor din Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

1.3. Regulamentul Tombolei a fost intocmit si va fi facut public, in mod gratuit, oricarui solicitant, conform prevederilor legale in vigoare, pe site-ul https://bit.ly/2NKA5to (micaelvetie.ro). Mica Elvetie isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil, pe Site .

1.4. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Tombolei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Tombolei.

1.5. Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toti participantii.

2. Durata tombolei, aria de desfasurare si dreptul de participare la tombola

2.1. Tombola se desfasura in municipiul Bucuresti, la Restaurantul Mica Elvetie din Str. Franceza, nr.60, sector 3,  in perioada 30.09.2018- 31.05.2019 si pot participa toti clientii Restauratului.

2.2. Extragerea la tombola se va face de 2 ori, astfel: 11.01.2019 si 18.06.2019.

 

3. Mecanismul desfasurarii tombolei si desemnarea castigatorilor

3.1. Participantii la tombola vor completa toate campurile obligatorii de pe formularul “Bucate cu dragoste “, care este disponibil in format tiparit, la receptia Restaurantului Mica Elvetie.

3.2. Participantii se pot inscrie la tombola in perioada 30.09.2018-30.05.2019.

3.3. Extragerea castigatorilor va avea loc la sediul Restaurantului Mica Elvetie, in seara zilelor de: 11.01.2019 si 18.06.2019

 

4. Conditii de participare

4.1. Varsta minima de participare este 18 ani impliniti la data participarii la Tombola.

4.2. Pentru a participa in prezenta Tombola, participantii trebuie sa fie posesori de BI/CI valabil.

4.3. O persoana va avea posibilitatea de a se inscrie o singura data in prezenta Tombola.

4.4. O persoana nu poate participa la doua sau mai multe tombole/concursuri organizate de catre Societatea Gastroexpert S.R.L. in aceeasi perioada;

4.5. O persoana nu poate participa in numele altei persoane.

4.6. Participantul va permite introducerea in baza de date a Tombolei a urmatoarelor date ale sale cu caracter personal: nume, prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail si data nasterii.

5. Descalificarea participantilor

5.1. Sunt descalificate automat persoanele care se inscriu in Tombola asumandu-si o identitate falsa. 5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Tombola sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Tombola prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

6. Premiile

6.1. Cele 3 premii acordate in cadrul tombolei la fiecare din cele 2 extrageri vor consta in :

1. masa servita la restaurantul Mica Elvetie in valoare de 1500 lei

2. masa servita la restaurantul Mica Elvetie in valoare de 1000 lei

3. masa servita la restaurantul Mica Elvetie in valoare de 500 lei

6.2. Cei trei castigatori vor fi anuntati in seara zilelor de: 31.07.2018, 31.08.2018 si 30.09.2018, prin telefon.

6.3. Premiile vor fi inmanat castigatorilor , dupa confirmarea acestora, in termen de 15 de zile de la validare, la sediul Restaurantului Mica Elvetie.

6.4. Valoarea bruta totala estimata a premiilor este de 5000 lei ( tva inclus )

6.5. Castigatorii trebuie sa confirme telefonic, in maximum 3 zile de la data notificarii pe adresa de email si a apelului telefonic, faptul ca au primit notificarea de castig, sa confirme indeplinirea conditiilor de participare si sa ofere orice alte detalii suplimentare necesare validarii.

6.6. In cazul in care un castigator nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantilor din lista de rezerva.

6.7. Premiile castigate nu poate fi inlocuite cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia celor 3 rezerve.

6.8. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii Concursului, catre SC Gastroexpert SRL, la adresa: Str. Franceza, nr. 60, sector 3, Bucuresti. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 20 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

6.9. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezenta tombola.

 

7. Desemnarea castigatorilor:

7.1. Participantii isi dau acordul ca datele lor personale furnizate la inscrierea in Tombola sa fie folosite de catre Organizator in vederea contactarii lor pentru inmanarea premiului castigat.

7.2. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte si conforme cu realitatea si sa poata fi confirmate prin actul de identitate. Acestea vor fi folosite ulterior pentru orice fel de comunicare legata de campanie.

7.3. Extragerea castigatorilor se va face prin intermediul aplicatiei Random.org, iar rezultatul va fi publicat pe pagina de Facebook - https://www.facebook.com/MicaElvetie/.

8. Validarea castigatorilor

8.1 Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul campaniei o considera drept frauda.

8.2 Participantul accepta prin prezentul Regulament faptul ca nu are dreptul la niciun fel de explicatie din partea Organizatorilor in momentul in care acestia considera ca respectivul participant a folosit metode frauduloase. Astfel ca orice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din campanie a participantului in cauza.

 

 

 

9. Descrierea premiilor

9.1. Premiile acordate in cadrul tombolei la fiecare din cele 2 extrageri vor consta  in :

1. masa servita la restaurantul Mica Elvetie in valoare de 1500 lei

2. masa servita la restaurantul Mica Elvetie in valoare de 1000 lei

3. masa servita la restaurantul Mica Elvetie in valoare de 500 lei

10. Incetarea Campaniei

10.1. Prezenta Tombolo inceteaza incepand cu data de 30.09.2018, ora 22:01, dar poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

11. Protectia datelor personale

11.1. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata in cadrul Restaurantului Mica Elvetie.

11.2. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001 si a Regulamentului European 679/2016, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentei tombole si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

11.3. Participantii la tombola, in calitate de persoane vizate, au, conform legilor in vigoare , urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

11.4. Prin simpla participare la tombola, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris,a participantilor pe adresa de email:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  . Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

12. Taxe si impozite

12.1 In numele fiecarui castigator, Organizatorul Tombolei va vira la Bugetul de Stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

12.2 Organizatorul Tombolei nu este raspunzator de plata altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia celui de mai sus.

13. Incetarea concursului

13.1. Prezenta tombola poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

 

14. Litigii

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentei tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

15. Dispozitii finale

15.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la sediul Organizatorului si pe pagina sa: www.micaelvetie.ro.

15.2. Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

15.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la campanie si care se afla in afara culpei organizatorului.

15.4. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

15.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii Tombolei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare.

Gastroexpert SRL

Parteneri

   selgros-logo               VSA Logo     julabo henkelman